Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. kuruluşu, şirket unvanı, şirket merkezi ve şubeleri, şirket süresi, sermayesi, pay edinim ve devri, yönetim kurulu, seçimi, süresi, toplantı ve kararları, görev dağılımı, görev ve yetkileri ile üyelerin ücreti, şirketin temsili, genel kurul, ilan, hesap dönemi, kârın tespiti ve dağıtımı, esas sözleşmede değişiklik, denetim, yedek akçe ve kanuni hükümlerine ilişkin tüm detayların yer aldığı ana sözleşme linkte yer almaktadır.


Ana Sözleşmeyi indirmek için tıklayınız.